AVE MARIA a další árie pro soprán a trubku / AVE MARIA and other arias for soprano and trumpet

Datum: 05/07/2018
Čas: 19:00

Místo konání: Kostel sv. Františka


J. F. N. Seger – Toccata and fugue C Major
A. Vivaldi – Concerto in B
A. Dvořák – Biblical songs
J. S. Bach – Air
F. Schubert – Ave Maria
G. F. Händel – Let the bright Seraphim
J. S. Bach – Fantasia G Major, BWV 572
T. Albinoni – Adagio
W. A. Mozart – Alleluja
J. Stanley – Suite in F
G. F. Händel – Largo
Hana Jonášová– soprán / soprano, Miroslav Kejmar – trubka/trumpet
Michelle Hradecká – varhany/organ

nahrávám mapu....