Koncertní cyklus CHARITAS

XXII. ročník prestižního hudebního cyklu

Mezinárodní koncertní cyklus CHARITAS pořádá Agentura JCH již od roku 1997. V rámci této koncertní přehlídky se každoročně představují poloprofesionální a studentské soubory z Evropy, Ameriky i Asie. Tato vystoupení se konají jak ve vyhlášených koncertních sálech, kostelech s mimořádnou akustikou, tak i v různých zajímavých a netradičních koncertních prostorách.

Koncerty jsou pořádány zejména pro členy Klubu posluchačů hudby při Umělecké agentuře JCH na bázi dobrovolného vstupného. Umělci vystupují zpravidla bez nároku na honorář, náklady jsou ve většině případů kryty sponzorsky. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na podporu různých charitativních projektů a institucí, úzce spolupracujeme s Nadačním fondem CHARITAS. Informace, pozvánky a volné vstupenky na tyto koncerty jsou pravidelně zasílány členům Klubu posluchačů hudby nebo milovníkům vážné hudby z řad seniorů a studentů.

Pravidelně aktualizujeme informace o mimořádných koncertech pro širokou veřejnost, které Vám vřele doporučujeme navštívit!