Klub posluchačů hudby

Pravidelné informace o vybraných událostech pro pravé milovníky hudby

Klub posluchačů hudby při umělecké agentuře JCH vznikl v roce 1995 jako věrnostní program pro návštěvníky koncertů Umělecké agentury JCH a jeho činnost se rozvinula zejména v souvislosti s konáním Mezinárodního koncertního cyklu CHARITAS. V rámci tohoto koncertního cyklu vystupují v Praze i v dalších městech České republiky zahraniční poloprofesionální soubory. Umělecká agentura JCH zajišťuje členům Klubu posluchačů hudby bezplatné zasílání informací a pozvání na všechny koncerty tohoto cyklu. Vstupné na koncerty je pro členy klubu zdarma, nebo výrazně zvýhodněné, obvykle se vybírá pouze dobrovolný příspěvek, který je věnován na charitativní účely.

Výhody členství v KPH

  • Členství v Klubu posluchačů hudby a zasílání informací je bezplatné
  • Zasílání informací o koncertech pořádaných v rámci Mezinárodního koncertního cyklu CHARITAS, zasílání pozvánek na koncerty a poukázek na zvýhodněné či bezplatné vstupenky
  • Zvýhodněné vstupné na pravidelné varhanní koncerty v kostele sv. Františka z Assissi u Karlova mostu, a to na základě předložení členské karty
  • Další výhody dle aktuální nabídky umělecké agentury JCH